logo Traveling Photo Team
Picture of Open Bible

LICHT EN DUISTERNIS

Het lijkt wel alsof de duisternis steeds groter wordt.
Duisternis uit zich op velerlei manieren.
Oorlogen, moordpartijen, diefstal, ontrouw ....
Of je het weet, of gelooft, of niet, maar duisternis wordt veroorzaakt door de vorst van de duisternis, die we ook wel de duivel noemen.

Gelukkig is er ook Licht. God is licht! En God en de duivel zijn vijanden van elkaar. Daar is de Bijbel heel duidelijk over.

De Bijbel laat zien dat iedereen die niet bij God hoort onder invloed staat van de duivel. Er is maar één God en Zijn Naam is NIET Allah!
God is liefde, Hij heeft één wens en dat is dat iedereen vrij komt van de macht van de zonde, vrij van de invloed van de duivel.

Daarom heeft Hij het ongelooflijke gedaan, Hij heeft Zijn zoon Jezus Christus op de aarde gebracht om iedereen die zich afkeert van de zonde, vrij te kopen van de macht van de duivel.
Jezus stierf in onze plaats. Hij heeft het mogelijk gemaakt om over te gaan van de duisternis naar het Licht.
Op de website BijbelOpen.org vertel ik hoe dat allemaal mogelijk is en wat de voorwaarden zijn.